Berita & Acara

Topping off Sekolah St. Johannes Berchmans di PIK2

Dec 21, 2022

Topping off Sekolah St. Johannes Berchmans di PIK2

Prosesi Topping Off ini diadakan pada hari Rabu di kawasan Harvard Edu City PIK2 di hari Rabu, 21 Desember 2022,